// post...

Activity on Node

Este, la ora actuală, cel mai răspândit tip de Network Diagram. Conform DIN 69900-1, este un Network Diagram în care “predomină activitățile reprezentate ca noduri”. A fost dezvoltată în anul 1957 și derivă din metoda metrapotențială (MPM), parte din teoria grafurilor, care stă în continuare la baza algoritmilor și uneltelor de planificare temporală.

Muulte tipuri de diagrame se bazează pe metoda AON, printre care Gantt-Chart -ul sau diagrama de descriere a proceselor. Avantajele clare față de “Arrow Diagramming Method” , au făcut ca această din urmă să dispară aproape complet, în favoarea primei.

Sursa: DIN 69900-1
Prescurtare: AON

Discussion

No comments yet.

Post a comment